«زنگ بهشت» به صدا در آمد


تهران- ایرنا- دبیر ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش از اجرای رویدادی به نام زنگ بهشت خبر داد که از امروز به صدا درمی‌آید تا به کمک این رویداد بتوانند ابتکارات و نوآوری‌های طلاب و روحانیونی را شناسایی کنند که در مدارس مشغول فعالیت‌های جذاب هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85112205/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF