«زنگ انقلاب» در مدارس نواخته شد

«زنگ انقلاب» به مناسبت آغاز دهه فجر به صورت همزمان در مدارس سراسر کشور نواخته شد.

به گزارش ایسنا، دقایقی پیش گلبانگ «انقلاب» به مناسبت آغاز دهه فجر به صورت همزمان در مدارس سراسر کشور نواخته شد.

رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش نیز امروز با حضور در دبیرستان دخترانه شایسته تهران، زنگ انقلاب را به صدا در آورد.

این در حالیست که دانش آموزان متوسطه اول مدرسه شایسته، امروز با اجرای طرح «مدام» در سمت معلم، مدیر و معاونان قرار داشتند و امروز « روز بدون کیف و کتاب» آنها بود.

ادامه دارد 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111108002/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF