زمان پرداخت عیدی بازنشستگان کشوری 1403 / پاداش 7 میلیون

عید سعید فطر علاوه بر بعد مالی و کمک به بهبود وضعیت معیشتی خانواده ها، معنای روانی مهمی نیز دارد. زیرا پرداخت عیدی می تواند باعث افزایش رضایت شغلی، – ،وزارت آموزش و پرورش زمان پرداخت و واریز پاداش پایان سال عیدی معلمان، فرهنگیان و بازنشستگان از جمله معلمان را اعلام کرد. …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021111039511535616/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86