زمان واریز معوقات عقب مانده معلمان اعلام شد!

به گزارش ساناپرس؛ زمان واریز معوقات عقب مانده معلمان اعلام شد! سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: – به گزارش ساناپرس؛ زمان واریز معوقات عقب مانده معلمان اعلام شد! سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت:
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400981628600320/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%21