زمان واریز حقوق اردیبهشت فرهنگیان/ کسری بیش از یک میلیون تومان برای این معلمان

حقوق اردیبهشت فرهنگیان همراه با معوقات افزایش ضریب سال به سامانه متمرکز حقوق وزارت آموزش و پرورش ارسال شد. – به گزارش به نکات ذیل توجه فرمایید.1- برای کسانی که اسفند ماه ترمیم حقوق اعمال شد و در آن زمان مقرری کسر نشد،این مقرری در اردیبهشت کسر می شود. لذا مبلغ مقرری کسرشده …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020204979623950336/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%2F-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86