زمان صدور احکام رتبه های جدید معلمان اعلام شد

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: احکام کارگزینی معلمانی که بعد از رسیدگی به اعتراضات، ارتقای رتبه داشتند به تدریج تا پایان امسال. – معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: احکام کارگزینی معلمانی که بعد از رسیدگی به اعتراضات، ارتقای …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021132146026559488/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF