زمان دریافت کارت آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان اعلام شد


تهران – ایرنا – تاریخ و آدرس کارت آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان و تعداد سوالات و زمان پاسخ گویی آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعداد درخشان اعلام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143989/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF