زمان برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دوره دکتری سال ۱۴۰۲ دانشگاه علامه اعلام شد


تهران- ایرنا- مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دوره دکتری (مصاحبه) سال ۱۴۰۲ دانشگاه علامه طباطبائی از تاریخ ۱۷ تا ۲۵ خرداد امسال جاری برگزار می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85113179/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2