زمان برگزاری دوره مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان اعلام شد | جزییات خبر

بر طبق اخبار منتشر شده نتایج نهایی آزمون استخدامی آزموگاری بر روی سایت سنجش قرار گرفته است و زمان دوره مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان اعلام شده است. – به گزارش وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگاری ابتدایی و آموزگاری استثنایی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام …
منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020628513193451520/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B

خرید دریچه بازدید. Lee myung hee.