زمان انعقاد قرارداد با معلمان خرید خدمات اعلام شد | 2 ماه حقوق و بیمه این معلمان هم پرداخت خواهد شد

مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس زمان انعقاد قرارداد با معلمان خرید خدمات آموزشی را اعلام کردند. – زمان انعقاد قرارداد با معلمان خرید خدمات اعلام شد 2 ماه حقوق و بیمه این معلمان هم پرداخت خواهد شد مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس زمان انعقاد قرارداد …
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021102846770679808/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B