زلفی‌گل: زمینه اشتغال دانشجویان فعال در طرح دستیار فناور مهیا شده است


شیراز-ایرنا-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: زمینه اشتغال افرادی که به عنوان دستیار فناور در شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور حضور پیدا می‌کنند در بحث‌های فناوری و تولید دانش بنیان مهیا شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85109192/%D8%B2%D9%84%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7