رییس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی: توجه به تاریخ علم، کاهش یافته است


تهران- ایرنا- رییس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری گفت: توجه به تاریخ علم کاهش یافته است در حالی که در گذشته حتی در طراحی پژوهش و نظریه‌پردازی بیشتر به تاریخ علم و ادبیات علمی توجه می شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85298823/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Lee myung hee. تائید رمز عبور.