رییس دانشکاه علم و فرهنگ منصوب شد


تهران- ایرنا- رییس جهاد دانشگاهی با تبدیل حکم سرپرستی، مهدی باصولی را برای مدت چهار سال به عنوان رییس دانشگاه علم و فرهنگ منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85112450/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF