رییسی به مجلس نامه زد / معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

رییسی در نامه ای به رییس مجلس، رضا مراد صحرایی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی کرد. – معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: رییسی در نامه ای به رییس مجلس، رضا مراد صحرایی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی کرد. سیدمحمد حسینی با اعلام خبر انتخاب صحرایی …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020205045388654592/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88