رویکرد رئیس جمهور انتخاب شایسته ترین افراد برای خدمت به مردم است


تهران – ایرنا – یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رویکرد رئیس جمهور انتخاب افراد شایسته با روحیه جهادی برای خدمت به مردم است، گفت: آیت الله رئیسی در سخنرانی نوروزی خود به دولتمردان خود این پیام را دادند که در صورت لزوم. کم کاری یا سهل انگاری در اجرای امور کنار گذاشته می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073699/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA