رویداد «هفته ماها»؛ مدارس هفته‌ای از فعالیت‌های فرهنگی را خلق می‌کنند


تهران – ایرنا – مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: هدف ما از برگزاری رویداد «هفته ماها» این است که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، مدرسه، قله و کار پرورشی در مدارس جذاب باشد؛ در هفته ماها به دنبال کنشگری و اثرگذاری فعالیت دانش‌آموزان هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85369495/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%82