رویداد ملی زنگ بهشت تمدید شد


تهران- ایرنا- ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش اعلام کرد رویداد ملی زنگ بهشت تا نیمه مرداد تمدید شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168529/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF