رویداد استارتاپی سنگ و فرآوری‌های آن در کردستان برگزار شد


سنندج-ایرنا- استارتاپ سنگ و فرآوری‌های آن به همت شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان و کلینیک کسب و کار و مرکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85129174/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF