رونمایی کتاب‌های «آینده‌پژوهی رسانه» و «ارتباطات استراتژیک و هوش مصنوعی» 


تهران- ایرنا- مراسم رونمایی از دو کتاب «آینده‌پژوهی رسانه» نوشته امید جهانشاهی و «ارتباطات استراتژیک و هوش مصنوعی» با ترجمه امیرعلی خلج روز سه‌شنبه – ۲۳خرداد- در قالب یک نشست تخصصی و بررسی این آثار برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138254/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%88