رونمایی از کتاب آموزش‌وپرورش ‌آینده/به حکمرانی تعلیم و تربیت نیاز داریم


تهران- ایرنا- کتاب آموزش‌وپرورش آینده؛ بازخوانی آموزش‌وپرورش ایران در آستانه قرن پانزدهم شمسی با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش و رؤسای فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران، در محل فرهنگستان علوم رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85124728/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA