رونمایی از اختراعات دانش‌آموزان دبیرستان انرژی اتمی


تهران- ایرنا- رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در دبیرستان دخترانه انرژی اتمی تهران از ۲ اختراع دانش‌آموزان شامل دستگاه هوشمند غذادهنده به ماهی‌های پرورشی و نانو الیاف محافظ در برابر اشعه و همچنین ۲ کتاب رونمایی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85112487/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C