روسیه و ایران در حال ایجاد یک مسیر تجاری جدید بین قاره‌ای


تهران – ایرنا – تارنمای آسیاپلاس در گزارشی نوشت: روسیه و ایران در حال ساخت یک مسیر تجاری بین قاره ای جدید – از حوزه شرقی اروپا تا اقیانوس هند – گذرگاهی به طول ۳۰۰۰ کیلومتر و غیرقابل دسترس برای هرگونه مداخله خارجی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984326/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C