روز جهانی نجوم؛ آشتی و آشنایی با آسمان


تهران- ایرنا- روز جهانی نجوم با هدف آشنایی عموم با رخدادها و تحرکات اجرام آسمانی از پنج دهه قبل همه ساله در فصل بهار و پس از آن از سال ۲۰۰۶ میلادی برای بار دوم در فصل پاییز با برنامه‌های متنوع از جمله رصد آسمان، نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی در سرار دنیا گرامی‌ داشته می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85092365/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86