روزنامه چینی: سفر آیت‌الله رئیسی به پکن با هدف توسعه همکاری دوجانبه انجام می‌شود


تهران- ایرنا- تارنمای روزنامه «سوت چاینا مورنیگ پست»، در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به چین پرداخته و تاکید کرده است که این سفر با هدف توسعه همکاری ایران و چین، دوستی دو ملت انجام می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028684/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87