روایت پنتاگون؛ هشدار چین به آمریکا درباره روابط پکن-دهلی


تهران- ایرنا – وزارت دفاع آمریکا در بخشی از گزارش سال 2022 خود به کنگره این کشور اعلام کرده چین به مقامات آمریکایی درباره تبعات مداخله آن در روابط پکن – دهلی نو هشدار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957529/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C