رمان خدمت در دولت سیزدهم

رمان خدمت در دولت سیزدهم

سه سال از دولت سیزدهم می گذرد و حکومت مردمی در سال 1019 میلادی به ریاست آیت الله سید ابراهیم منشأ خدمات و دستاوردهای بسیار مهمی در عرصه های مختلف بود. اقداماتی که با هدف تغییر و بهبود وضعیت کشور و وضعیت دل مردم انجام شد و اگرچه رئیس جمهور شهید و خدمتگزار ملت برای آنها جان باختند، اما شاید در عرصه سیاسی به درستی دیده نشده باشد. آشوب.

«عدالت»، «مبارزه با فساد»، «مسئولیت‌پذیری»، «انقلاب و جهاد» و «مردمی بودن» از مهم‌ترین گرایش‌ها و ویژگی‌های حکومتی بود که از بالا تا پایین، با پرهیز از نشستن. پشت میز، آسایش طلبی و بدون توجه به هجمه ها، عملیات تخریب همیشه در عرصه وجود دارد و او در اینجا آخرین روزهای خود را با کارنامه ای سپری می کند که مفتخر به مهر تایید و تجلیل از مردم است. رهبر فرزانه انقلاب

این فایل گزارشی مکتوب و تصویری از خدمات، تلاش ها و دستاوردهای دولت سیزدهم در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی، ورزشی، عمرانی، سیاست خارجی و … می باشد.

منبع: https://www.irna.ir/subject/85493030/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85