رقابت یک‌هزار و ۲۵۷ نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش جنوب استان مرکزی


خمین – ایرنا – مدیر آموزش و پرورش خمین گفت: یک‌هزار و ۲۵۷ نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش جنوب استان مرکزی همزمان با سراسر کشور در شهرستان‌های خمین، محلات و دلیجان با یکدیگر رقابت کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85095188/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B5%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8