رقابت ورزشی هزار و ۵۵۰ فرهنگی در کردستان آغاز شد


سنندج- ایرنا- المپیاد ورزشی فرهنگیان کردستان با حضور و هزار و ۵۵۰ معلم ورزشکار یادواره معلم تربیت بدنی شهید «ابراهیم هادی» در سالن استاد پژوهش شهرک بهاران سنندج آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85117361/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF