رقابت دانشگاه “بنگور” برای کسب 5 جایزه

دانشگاه بانگور انگلستان در پنج رشته نامزد جوایز انتخاب دانشجویی Whatuni 2023 شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010702552/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DB%B5-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87

به گفته معاون آموزشی دانشگاه بنگر، معرفی این دانشگاه در 5 حوزه نشان می دهد که دانشجویان دانشگاه بنگر حمایت و قدردانی خود را از این مرکز آموزشی نشان داده اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از کامبرین نیوز، این جایزه به صورت سالانه و بر اساس نظرات و آرای دانشجویان اعطا می شود. این جایزه در حوزه های «انجمن دانش آموزی»، «جوامع و ورزش»، «اداره بین المللی»، «حمایت دانشجویی»، «آموزش خارج از مدرسه»، «کیفیت آموزش»، «خوابگاه»، «آینده شغلی» است. ” , “آموزش تکمیلی”. «زندگی دانشجویی محلی»، «امکانات دانشگاهی» و «دانشگاه سال» جایزه می گیرند.

جوایز انتخاب دانشجویی Whatuni 2023 اولین بار در سال 2012 اعطا شد. دانشگاه های برتر در 26 آوریل معرفی خواهند شد.

دانشگاه بنگر برای دانشگاه سال، کیفیت آموزش، اتحادیه های دانشجویی، خوابگاه ها و تحصیلات تکمیلی نامزد شد.