رشد 39 درصدی مسافران نوروزی در مراکز اقامتی فرهنگیان


تهران – ایرنا – مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از افزایش 39 درصدی مسافران نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان تا ظهر 15 فروردین ماه خبر داد و گفت: تعداد مسافران نوروزی استفاده کننده از این مراکز به یک میلیون و 87 نفر رسید. هزار نفر


منبع: https://www.irna.ir/news/85066809/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86