رشد نرخ باسوادی و مدرسه‌سازی؛ شاه کلید عدالت آموزشی انقلاب اسلامی


تهران – ایرنا – رشد نرخ باسوادی و سرانه فضای آموزشی، افزایش دسترسی دختران به آموزش و ریشه‌کنی بی سوادی در کشور از مهمترین شاخصه‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه آموزشی در ۴۵ سال گذشته به شمار می‌رود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85372006/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C