رشد علم و بومی‌سازی دانش از مهمترین دلایل دوام آوردن ایران در برابر تحریم‌ها است


تهران- ایرنا- استاد ممتاز دانشگاه تهران حرکت مداوم چرخ‌های صنعتی کشور تحت شدیدترین تحریم‌های جهانی را یک دستاورد بزرگ دانست و گفت: یکی از دلایل دوام آوردن ما همین بوده است که در کشور به علم بها دادیم، علم را در کشور رشد دادیم و دانش را بومی ساختیم تا تحت شدیدترین تحریم‌های دنیا بتوانیم ادامه دهیم و چرخ‌های صنعتی کشور را بچرخانیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168893/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1