رشته‌های علوم‌انسانی باید ناظر بر نیاز جامعه تعریف شوند

رئیس دانشگاه لرستان گفت: دسترسی سریع‌تر، دسترسی آسان و فرامکانی بودن از مولفه‌های آموزش در فضای مجازی به حساب می‌آید. اگرچه چنین مولفه‌هایی در دسترس است اما آثار استاد و شاگردی در کلاس درس حضوری میسر می‌شود و باید به موضوع مهم شاگردپروری توجه‌کرد.

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه مولفه‌هایی مانند ارتباطات متقابل استاد و دانشجو، ابعاد عاطفی، روانی و اجتماعی در آموزش دخیل هستند، تصریح کرد: آموزش حضوری و آموزش مجازی منافی یکدیگر نیستند و نباید با یک دیدگاه به این دو موضوع نگاه کرد. همانطور که برخی از دورس با فضای مجازی سازگارتر هستد، برخی از دروس نیز سازگاری بیشتری با آموزش حضوری دارند. بستر فضای مجازی می‌تواند به هوشمندشدن آموزش کمک کند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402021508929/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

رئیس دانشگاه لرستان با اشاره به توسعه و ترویج علوم انسانی گفت: رشته‌های علوم انسانی باید ناظر بر نیاز جامعه تعریف شوند. اگر علوم‌انسانی صرفا بر مبنای مباحث نظری باشد، بهره‌وری چندانی ندارد.

وی ادامه داد: علوم‌انسانی باید در دسته‌بندی‌ها جزئی‌تر تفکیک شود. علوم‌انسانی شامل رشته‌های متعددی می‌شوند که ماهیت متفاوتی دارند. ماهیت علوم‌انسانی باید بر سایر علوم حاکم شود. انسان باید تربیت‌شود؛ انسان مسئولیت‌پذیر که نیازهای انسانی را شناسایی کند و سپس در جهت رفع آن گام بردارد.

دکتر نظری درباره بکارگیری فضای مجازی از سوی دانشگاه‌ها برای آموزش‌های بیشتر گفت: استفاده از فضای مجازی می‌تواند به حفظ بودجه وزارت علوم کمک می‌کند؛ نه تنها از افزایش هزینه‌های جاری جلوگیری می‌کند بلکه در بسیاری از زمینه‌ها اثرگذار است. ماهیت و ذات برخی از دروس دانشگاهی با فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی سازگارتر است؛ به طور مثال، دانشگاه‌ها برای تدریس دروس عمومی می‌توانند از ظرفیت وجود اساتید برجسته کشور در فضای مجازی بهره ببرند. 

دکتر علی نظری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره توسعه و بهبود رشته‌های علوم انسانی گفت: بازهم تاکید می‌کنم، علوم‌انسانی باید ناظر بر نیاز جامعه و استعدادها تعریف شود. در این راستا تحول در علوم انسانی در کانون توجه وزیر علوم، سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و اسناد بالادستی قرارگرفته است.

دانشگاه‌ها برای دروس عمومی می‌توانند از ظرفیت اساتید برجسته در فضای مجازی بهره ببرند

وی ادامه داد: دسترسی در نواحی مرزی و دورافتاده کشور سخت است؛ دانشجویان این مناطق می‌توانند با استفاده وسایل الکترونیکی از ظرفیت حضور اساتید برجسته کشور در فضای مجازی بهره ببرند. اگرچه استفاده از فضای مجازی به عنوان ابراز آموزشی یک فرصت به حساب می‌آید اما آموزش‌های حضوری نیز ویژگی‌های مختص به خود را دارد.