رحیم صفوی: اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا آذر ماه برگزار می‌شود


تهران-ایرنا- دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا از برگزاری اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا؛ حکمرانی سرزمینی در ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲ به میزبانی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: موضوعات فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، مساله حوزه جمعیت، آب با تمرکز بر کنترل آب‌های مرزی،ناترازی انرژی،حاشیه‌نشینی و مهاجران مهم ترین دستورکار این کنفرانس است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85270587/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1