رتبه بندی معلمان به پایان رسید

دولت رتبه بندی را برای تمام معلمان اجرا کرد. – صفحه اقتصاد – وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: دولت سیزدهم رتبه بندی را با تامین 500 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تمام معلمان کشور اجرا کرد. رضا مراد صحرایی روز شنبه در همایش نو معلمان گام دومی البرز افزود: دولت آموزگاران ابتدایی …
منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020803220851023872/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

Lee myung hee. تائید رمز عبور.