رتبه بندی معلمان بازنشسته گرفتار مشکل لاینحل!

یک نماینده مجلس از پرداخت 4300 میلیارد تومان بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی برای اعمال رتبه بندی در حقوق معلمان بازنشسته سال های 1400 و 1401 خبر داد. – به گزارش منیبان، قانون رتبه بندی معلمان با هدف افزایش کیفیت در مدارس کشور و حمایت بیشتر از معلمان با شاخص هایی همچون …
منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020502910837690368/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AD%D9%84%21