ربات های کنترل شده با ذهن به واقعیت می پیوندند + فیلم


تهران – ایرنا – محققان دانشگاه صنعتی سیدنی استرالیا (UTS) فناوری حسگر زیستی اختراع کردند که به افراد اجازه می دهد از ابزارهایی مانند ربات ها و ماشین ها تنها از طریق کنترل ذهن استفاده و کار کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064507/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85