رایزنی برای افزایش همکاری های علمی بین دانشگاه دولتی روسیه و دانشگاه گیلان


تهران- ایرنا- مدیر همکاری های بین المللی دانشگاه گیلان برای افزایش همکاری های علمی، اعزام استاد و دانشجو و ایجاد فرصت های مطالعاتی با مسئولان دانشگاه دولتی لومانوسف روسیه رایزنی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065737/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87