راه‌اندازی کاروان‌های دانش‌آموزی در ایام اربعین


تهران -ایرنا- معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از راه‌اندازی موکب‌های دانش‌آموزی در مسیر پیاده‌روی اربعین خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177311/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86