راه‌اندازی رشته «راهبری جرثقیل» در هنرستانهای کاردانش

دوراندیش در پایان گفت: طراحی و راه‌اندازی این رشته در شاخه کاردانش در راستای تامین نیروی متخصص و کارآمد است که برنامه ریزی آن در کمیته کاردانش با حضور ذی‌نفعان و مشارکت‌کنندگان این حوزه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه جرثقیل‌داران، نماینده مجمع خیرین و… به تصویب رسید.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: «راهبر جرثقیل» از مجموعه مشاغل حوزه حمل و نقل زمینی است که شایستگی‌هایی از قبیل، بکارگیری تجهیزات جرثقیل، بکارگیری ادوات هیدرولیکی جرثقیل، راه‌اندازی و هدایت جرثقیل و باربرداری بر اساس دیاگرام کاری دستگاه، کاتالوگ‌خوانی و نحوه استفاده از کاتالوگ‌های سرویس و نگهداری جرثقیل، سرویس و نگهداری دستگاه، بازرسی قسمت‌های مختلف و اجرای نکات ایمنی و حفاظتی کار با دستگاه جرثقیل را به‌عهده دارد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402033120632/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4به گزارش ایسنا، احمدرضا دوراندیش اظهار کرد: براساس نیازسنجی صورت‌گرفته و برنامه‌درسی تصویب شده در کمیته کاردانش شورای عالی آموزش‌وپرورش، رشته راهبری جرثقیل در شاخه کاردانش راه‌اندازی و اجرا می‌شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از راه‌اندازی رشته «راهبری جرثقیل» در هنرستان‌های کاردانش خبر داد.

وی با بیان اینکه با توجه به توسعه کشور، در ایران بیش از پیش جرثقیل تلسکوپی و چرخ زنجیری در صنایع، پتروشیمی، فولاد، بنادر، سکوها، انبار و کارگاه‌ها نیاز است، ادامه داد: برای راه‌اندازی و راهبری یک جرثقیل نیاز به نیروی کار ماهر در سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای هستیم.