راه‌اندازی رشته‌های علوم پزشکی بر حسب نیاز مناطق و کاربرد آنها در جامعه

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041207474/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7

دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی و نایب‌رئیس شورای کشوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی با بیان اینکه راه‌اندازی رشته‌های علوم پزشکی بر حسب نیاز مناطق و کاربرد آنها در جامعه اجرایی می‌شود، گفت: دانشکده‌ها برای حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان باید ماموریت محور شوند و رسالت اجتماعی خود را ایفاء کنند. 

دکتر حسن‌زاده با بیان اینکه برخی بوردها تمایل به تشکیل گروه‌های جداگانه دارند، افزود: منابع و تجهیزات باید به صورت مشترک در گروه های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تصریح کرد: راه‌اندازی رشته‌های علوم پزشکی بر حسب نیاز مناطق و کاربرد آنها در جامعه اجرایی می‌شود.

وی در مورد بازنگری آیین نامه برنامه‌های آموزشی اظهار کرد: توجه به جایگاه شغلی فارغ‌التحصیلان، کسب مهارت‌ها و نقش افراد در جامعه حائز اهمیت است، بنابراین کارگروه‌های ذیربط  در اجرای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری آموزش پزشکی باید در تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی مشارکت و اظهار نظر کنند.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر حسن‌زاده با تاکید بر انجام پژوهش های کابردی و حرکت به سمت کارآفرینی، گفت: آموزش باید پویا، تقاضا محور و مستقیم باشد ودانشگاه ها با استفاده بهینه از امکانات موجود برای افزایش بهره وری گام بردارند.

وی گفت: رویکرد اعضای هیئت‌علمی باید در مسیر توسعه، رشد آموزش و ارتقاء جایگاه دانشگاه قرار گیرد و افراد نسبت به سازمان خود تعهد، تعلق خاطر و احساس مسئولیت داشته باشند. 

وی با اشاره به اینکه پاسخگویی اجتماعی، یکی از شاخص های ارتقاء اعضای هیئت علمی محسوب می شود، افزود: آموزش باید در عرصه باشد و دانشکده ها بر اساس حوزه کاری خود نسبت به حل مشکلات نظام سلامت تلاش کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر غلامرضا حسن‌زاده در نشست با اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: برای حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان، دانشکده‌ها باید ماموریت محور شوند و رسالت اجتماعی خود را ایفاء کنند.