رئیس جمهور خطاب به نخبگان: متوقف نشوید/ از مردم گره‌گشایی کنید


تهران- ایرنا- رئیس جمهور خطاب به نخبگان گفت: شما عزیزانی که موفق به کسب رتبه علمی شده‌اید نباید در این جایگاه متوقف شوید بلکه باید به مردم خدمت کرده و از آنها گره‌گشایی کنید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85375775/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF