رئیسی: ایران قوی نیاز به آموزش قوی دارد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011606976/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

به گزارش ایسنا، حسین رئیسی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی اظهار کرد: با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در محضر کارگزاران نظام، امیدوارم شنیدن این فرمایشات و همه مسولین این امر باشد. ممکن است اقدام کند.

نماینده مردم میناب در شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جامعه فرهنگیان و نمایندگان انتظار دارند با مقصران تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان بدون ملاحظه برخورد شود، تاکید کرد.

وی افزود: آقای رئیس جمهور شما به دنبال تحقق ایران قدرتمند هستید، ایران قوی نیاز به آموزش قوی دارد. انتظار جامعه فرهنگیان و نمایندگان این است که با مقصران تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان بدون غرامت برخورد شود و خسارات وارده جبران شود. این حق معلمان است که قانون طبقه بندی را اعمال کنند و این رفتار با آنها لطفی نیست.