رؤسای ۴ دانشکده دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران منصوب شدند

‌بر اساس این احکام، دکتر رحمت‌الله قلی پورسوته، دکتر آرین قلی‌پور، دکتر رضا راعی و دکتر ایوب محمدیان به ترتیب عهده‌دار مسئولیت ریاست دانشکده‌های مدیریت کسب‌وکار، مدیریت دولتی و علوم سازمانی، حسابداری و علوم مالی و مدیریت صنعتی و فناوری دانشگاه تهران شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران بنا به پیشنهاد دکتر طاهر روشندل اربطانی رئیس دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، رؤسای چهار دانشکده زیرمجموعه این دانشکدگان را منصوب کرد.

رؤسای ۴ دانشکده دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران منصوب شدند

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050704054/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DB%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

رؤسای دانشکده‌های «مدیریت کسب‌وکار»، «مدیریت دولتی و علوم سازمانی»، «حسابداری و علوم مالی» و «مدیریت صنعتی و فناوری» دانشگاه تهران طی احکامی از سوی رئیس دانشگاه تهران منصوب شدند.