دیپلماسی فناوری در دولت سیزدهم رو به گسترش است


مشهد-ایرنا- رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: همکاری با کشورهای همسایه و همسو در راستای دیپلماسی فناوری در دولت سیزدهم رو به گسترش است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181861/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA