دو تاسواره ناسا از یک پایگاه در نیوزیلند به فضا پرتاب شد


تهران- ایرنا- دومین جفت از ماهواره‌های مکعبی کوچک (تاسواره) متعلق به اداره کل ملی هوانوردی و فضا (ناسا) شامگاه پنجشنبه به وقت محلی از پایگاهی خصوصی در کشور نیوزیلند به فضا پرتاب شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122586/%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF