دومین اتاق شبیه‌ساز فرماندهی کشتی کشور در بوشهر افتتاح شد


بوشهر – ایرنا – با هدف آموزش‌های کاربردی، دومین اتاق شبیه‌ساز فرماندهی کشتی کشور در هنرستان حاج جاسم بوشهر افتتاح شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85104143/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

خرید دریچه بازدید. تائید رمز عبور.