دومین آزمون سراسری دوره کارشناسی ارشد بهداشت عمومی (MPH) برگزار می شود


تهران-ایرنا- دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشتی و تخصصی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرد: دومین آزمون سراسری دوره پیشرفته بهداشت عمومی مرداد ماه 1402 برگزار می شود. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85082577/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-MPH-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF