دولت سیزدهم بهار تحقق سند تحول بنیادین است


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش گفت: اجرای سند تحول بنیادین و توجه به اینکه این دولت بهار تحقق سند است، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اجرای سیاست‌های کلی نظام در آموزش و پرورش و ماموریت‌های ابلاغی رئیس‌جمهور از جمله راهبردهای مهمی است که باید با تاکتیک‌های مطلوب انجام گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85377259/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA