دهقانی: ایران می‌تواند شریکی پایدار و توانا برای آفریقا باشد


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور اعلام کرد: امروز که ایران به انواع فناوری‌های جدید و پیشرفته در حوزه‌های مختلف همچون کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات دست یافته است، می‌تواند شریکی پایدار و توانا برای آفریقا باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85125741/%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF